Czy cudzoziemiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Czy obcokrjowcy mogą kupić nieruchomość w Polsce

Wielu z Was prawdopodobnie szuka odpowiedzi na to pytanie, szczególnie w dobie napływu uchodźców z Ukrainy. W tym wątku postaramy się to wyjaśnić. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, a ci, którzy mają wątpliwości co do możliwości zakupu nieruchomości w Polsce, będą pozytywnie zaskoczeni. 

Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje nieruchomości:

  • Mieszkania 
  • Domy

Kupno mieszkania w Polsce

Ustawa mówi, że jeśli chcesz kupić mieszkanie w Polsce (lokal wolnostojący), nie musisz mieć tutaj żadnego statusu prawnego.  Osoba, która chce kupić mieszkanie w Polsce, ale tu nie mieszka, również może je kupić i nie potrzebuje żadnego pozwolenia. Stwarza to dobre możliwości inwestycyjne dla osób inwestujących w nieruchomości. Obecnie Polska postrzegana jest jako stabilny rynek i jeden z najszybciej rozwijających się krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Czy jako obcokrajowiec mogę kupić dom w Polsce?

Sytuacja komplikuje się, gdy cudzoziemiec chce kupić dom w Polsce. W takim przypadku musisz uzyskać zgodę ministerstwa spraw wewnętrznych w Polsce, chyba że mieszkasz w Polsce co najmniej pięć lat (od wydania zezwolenia na osiedlenie się lub uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE). Pozostający w związku małżeńskim z obywatelem polskim od dwóch lat zwolniony jest również z obowiązku uzyskania zgody ministerstwa spraw wewnętrznych. Należy pamiętać, że taka zgoda jest wymagana zawsze przy zakupie gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Minister Spraw Wewnętrznych wyda takie zezwolenie tylko wtedy, gdy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie stwarza zagrożenia dla:

-obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także względy polityki społecznej i zdrowia publicznego.

– wykaże, że ma powiązania z Polską.

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić o zezwolenie. Nie ma gotowych szablonów wniosków.

Jak widać obcokrajowcy w Polsce mogą swobodnie kupować mieszkanie w Polsce czy to kupując je dla siebie czy jako inwestycję, zakup domu nie jest niemożliwy, ale wymagane jest zezwolenie. Warto wspomnieć, że zakup gruntu na cele komercyjne jest możliwy również dla obywateli strefy ekonomicznej Unii Europejskiej. (nie jest wymagane zezwolenie).